Chodí družička s nejlepším mužem?


Typicky, družička kráčí uličkou s nejlepším mužem. Pokud máte dva MOH, ale pouze jednoho nejlepšího muže, můžete ho buď nechat doprovodit oba MOH uličkou, nebo klepnout na jiného VIP (například jednoho z vašich bratrů), aby sloužil jako druhý doprovod. nejlepší muž chodí uličkou po svých. Na některých svatbách chodí spolu, ale obvykle chodí každý sám. Paní cti a židovské svatby

Musí družička a nejlepší muž chodit spolu?

Cestná kráčí sama, protože nejlepší muž už je u oltáře. Jak nositel prstenu, tak květinová dívka chodí sami a v tomto pořadí. Volitelně mohou chodit spolu, pokud chcete. Nevěsta jde uličkou v doprovodu svého otce na pravé paži.

S kým chodí nejlepší muž?

Nejlepší muž: Během procesí jde nejlepší muž sólo za mládenci a zaujme jejich místo jako pravá ruka ženicha. Ženich: Ženich pokračuje uličkou v doprovodu jejich rodičů, přičemž jeho otec vlevo a jeho matka vpravo.

Co spolu dělají nejlepší muž a družička?

Paní družička pomůže nevěstě obléci se a pomůže vyžehlit mini mimořádné události, které by se měly objevit. Nejlepší muž pomůže zajistit, aby byli všichni uvaděči oblečeni a aby ženich včas dorazil na svatbu. Během obřadu bude družička držet nevěstu kytici, zatímco se ona účastní svatby.

Odchází družička a nejlepší muž jako první?

Poté, co tito lidé zaujmou svá místa, nejlepší muž a mládenci tradičně projdou uličkou, aby ochránili ženicha před zlými duchy nebo útočníky. Pak se družičky vydají uličkou a za nimi služkačest.


Posted

in

by

Tags: