Lever en person under en hedersvandring?


Händelsen sker vanligtvis när patienten transporteras till en operationssal eller väntande ambulans innan organanskaffning.Organanskaffning (även kallad organskörd) är ett kirurgiskt ingrepp som tar bort organ eller vävnader för återanvändning, vanligtvis för organtransplantation.https:// sv.wikipedia.org › wiki › Organ_procurementOrgananskaffning – Wikipedia. Den hålls vanligtvis för patienter på livstöd men kan också hållas för levande donatorer. Hedersvandringen äger rum vid en udda paus mellan liv och död: Antingen har hjärndöden redan förklarats hos en givare vars hjärta fortfarande slår, eller donatorns hjärta kommer snart att sluta slå. Lever patienter fortfarande under Honor Walk? En person som är hjärndöd är lagligt död, även om de fortfarande andas med en ventilator.

Hur hålls personen vid liv i väntan på ett donatororgan?

Givingsgivaren hålls endast vid liv av en ventilator, som deras familj kan välja att ta bort dem från. Denna person skulle anses vara lagligt död när deras hjärta slutar slå.

Vad är en hedersvandring?

Vad är en hedersvandring? Sjukhuspersonalen uppmanas att komma och tyst längs vägen från intensivvårdsavdelningen till operationsrummet (OR) när organdonatorn skjuts till operationsavdelningen för organåtervinning. Teamet visar sin respekt till givaren och ger stöd till familjen på deras resa.

Hur skördar de organ?

Givaren förs till en operationssal, där organ avlägsnas kirurgiskt. Därefter skickas organen till transplantationssjukhusen där kandidater väntar på dem. Donatorn behandlas med heder och respekt under hela donationen.


Publicerat

i

av

Etiketter: